Skip to content

Ryzyko a samodzielne mycie kostki brukowej

Ryzyko mycia kostki brukowej – samodzielnie – istnieje i jest tym większe im mniejsze mamy wiedzę, doświadczenie i nieodpowiedni sprzęt do mycia ciśnieniowego. Niniejszy artykuł skierowany jest dla osób, które po raz pierwszy samodzielnie postanowią wykonać mycie i czyszczenie kostki brukowej.

Ryzyko podczas mycia kostki brukowej

Wykonywanie każdej pracy niesie za sobą ryzyko, nie inaczej jest podczas mycia kostki brukowej. Identyfikacja ryzyk pomoże w odpowiednim przygotowaniu się do pracy i pomoże uchronić przed niechcianymi wydarzeniami. 

Ryzyko uszkodzenia wzroku podczas mycia kostki brukowejryzyko mycia kostki brukowej

Prawdopodobnie nie jesteś w posiadaniu specjalistycznej przystawki (bębna) – urządzenia do mycia kostki brukowej, w którym podczas wysokociśnieniowego uderzenia dwoma strumieniami wody zostaną wszystkie wypłuczyny. Bez tego urządzenia prawdopodobnie będziesz myć kostkę brukową za pomocą pistoletu wysokociśnieniowego. Jesteś wtedy narażony na nieustanne niespodziewane odpryski wody, piasku i błota – bardzo często w oczy. Przygotuj się na pracę z piaskiem w oczach, jeśli odpowiednio nie zabezpieczych ich okularami ochronnymi lub maskami.

Ryzyko uszkodzenia mienia w trakcie czyszczenia kostki brukowej

Odpryski piasku, błota i wody mogą uszkodzić elementy otoczenia np. elewacja, roślinność, lakier samochodów. Nieumiejętne kierowanie strumieniem wody może spowodować uszczerbek na mieniu w odległości kilku metrów od miejsca uderzenia strumienia. Podczas mycia kostki brukowej należy uważać aby nie kierować strumieniem pod kątem prostym w fugę. Takie ułożenie strumienia dogłębnie wypłucze fugę. Gwarantuje to dodatkową pracę związaną z uzupełnianiem fugi piaskiem płukanym lub kwarcem.

Pozostałe ryzyka podczas mycia kostki brukowejtechnika mycia kostki brukowej

Każda aktywność wykonywana szczególnie po raz pierwszy jest obarczona różnymi ryzykami. Za pierwszym razem mamy prawo nie umieć, wszakże człowiek uczy się przez doświadczenie. Wszystkich ryzyk jakie występują nie sposób tutaj wymienić, dlatego też zalecamy dużą ostrożność podczas czyszczenia kostki brukowej. Nasza firma pomimo dużego doświadczenia w wykonywaniu prac czyszczących dobrowolnie korzysta z ubezpieczenia OC na wypadek ryzyk jakie występują podczas codziennej pracy usług wysokociśnieniowego mycia kostki brukowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą:

<< Powrót do PORADNIKA


Ten artykuł został oznaczony: ryzyko mycia kostki brukowej, mycie kostki brukowej ochrona twarzy, czyszczenie kostki brukowej strój ochronny, samodzielne mycie kostki brukowej, wady mycia kostki brukowej, bhp mycia kostki brukowej